Από τι μπορεί να επηρεάζεται η ταχύτητα σύνδεσης στο Internet;

Συχνές ερωτήσεις

Ό,τι ψάχνεις για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Vodafone

Επίλεξε κατηγορία
Ταχύτητα δικτύου κινητής

Από τι μπορεί να επηρεάζεται η ταχύτητα σύνδεσης στο Internet;

Η ταχύτητα σύνδεσης ενδέχεται να επηρεάζεται από συνθήκες και τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της Vodafone, όπως για παράδειγμα είναι τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, τα φυσικά εμπόδια λόγω των επιμέρους τοπογραφικών χαρακτηριστικών μεταξύ του εξοπλισμού και του σταθμού βάσης, οι καιρικές συνθήκες, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από εξοπλισμό τρίτων, η μη ελεγχόμενη μεταβολή στον αριθμό των εν ενεργεία χρηστών που εξυπηρετούνται από τον ίδιο σταθμό βάσης κλπ.

Οι ενδείξεις G/E/3G/H/H+/4G που εμφανίζονται στο κινητό σου, αντιστοιχούν στην τεχνολογία του δικτύου στο οποίο έχεις συνδεθεί και η οποία καθορίζει τις ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων. Ωστόσο, επειδή οι ονομαστικές ταχύτητες σύνδεσης δεν είναι εγγυημένες, καθώς εξαρτώνται από συνθήκες και τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της Vodafone, μέτρησε την ταχύτητα της σύνδεσης στο Internet και μάθε περισσότερα!

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα λήψης (download) και μεταφόρτωσης (upload) για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet, καθώς και σχετικά χαρακτηριστικά ποιότητας, παρέχονται στους συνδρομητές κατά το προσυμβατικό στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία μετρήσεων δικτύου ή συνδρομητών της ίδιας υπηρεσίας στη γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος του χρήστη. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone!

Ήταν χρήσιμες οι παραπάνω πληροφορίες;

Ίδρυμα Vodafone
My VodafoneSite mapΌροι χρήσηςΕνημέρωση μετόχων
©2023 Vodafone Group