Πώς μπορώ να κάνω μεταβίβαση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου μου;

Συχνές ερωτήσεις

Ό,τι ψάχνεις για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Vodafone

Επίλεξε κατηγορία
Καρτοκινητή

Πώς μπορώ να κάνω μεταβίβαση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου μου;

Μεταβίβαση της κυριότητας του καρτοκινητού σου, σημαίνει πως δίνεις τον αριθμό σου σε κάποιον τρίτο και πλέον θα μπορεί να κάνει χρήση του αριθμού έχοντας την τηλεφωνική γραμμή στα στοιχεία του.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει ο κάτοχος της γραμμής που είναι προς μεταβίβαση να συμπληρώσει τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr, σχετικά με τα στοιχεία του κατόχου της γραμμής, συμπληρώνοντας το παρακάτω πρότυπο κείμενο:" συμφωνώ να μεταβιβαστεί το κινητό μου με αριθμό ......... που ανήκει στο δίκτυο της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στο νέο χρήστη με ονοματεπώνυμο ...... και αρ. ταυτ. ....."

  2. Αίτηση Μεταβίβασης της γραμμής

  3. Υπεύθυνη Δήλωση που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα

Κατόπιν, τόσο ο νέος κάτοχος όσο και ο παλιός, χρειάζεται να παραδώσουν τα παραπάνω έγγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα όπως και τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας (ΑΔΤ ή διαβατήριο) σε ένα κατάστημα Vodafone, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία.

*Δεν έχει κόστος η μεταβίβαση καρτοκινητής.

Ήταν χρήσιμες οι παραπάνω πληροφορίες;

Ίδρυμα Vodafone
My VodafoneSite mapΌροι χρήσηςΕνημέρωση μετόχων
©2023 Vodafone Group