Ίδρυμα Vodafone

Για την κοινωνία και τον άνθρωπο, με την τεχνολογία

Γνωρίζουμε ότι οι τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή μας. Αυτή η γνώση αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από το Ίδρυμα Vodafone. Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων προς το καλύτερο και, ειδικότερα, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συνδυάζοντας την κοινωνική συνεισφορά της Vodafone με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιούμαστε για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, με έμφαση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων. Εδώ και 26 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση «Connecting for Good» να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί προγράμματα σε 27 διαφορετικές χώρες.

Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, συνεργαζόμενο με περισσότερους από 84 οργανισμούς και φορείς της χώρας. Έχει υποστηρίξει δράσεις και προγράμματα για την κάλυψη σημαντικών, πάγιων και διαρκών αναγκών στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης με στόχο την επιμόρφωση, την κοινωνική επανένταξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Έχει επίσης συμβάλλει σε έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ έχει ανταποκριθεί και συνεισφέρει σε ανάγκες ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών ή ανθρωπιστικών κρίσεων. Μόνο τα τελευταία 8 χρόνια, το Ίδρυμα Vodafone και η Vodafone Ελλάδας έχουν συνεισφέρει πάνω από 5,6 εκατ. ευρώ στην ελληνική κοινωνία.
 

Μάθε περισσότερα για το Ίδρυμα Vodafone 

  • social-facebook
    Facebook
  • social-instagram
    Instagram
  • social-youtube
    Youtube
Παρακαλώ περιμένετε