Γιατί υπάρχει το Vodafone Πας Παντού στη γραμμή μου αφού δεν το ζήτησα;

Παρακαλώ περιμένετε