Θα μπορώ να χρησιμοποιώ τον τηλεφωνητή μου όσο βρίσκομαι στο εξωτερικό και πώς;

Παρακαλώ περιμένετε