Η χρήση που έχω κάνει στο εξωτερικό αποτυπώνεται στο λογαριασμό μου με κάποιο διαφορετικό τρόπο;

Παρακαλώ περιμένετε