Εάν βρίσκομαι στο εξωτερικό θα λάβω την ενημέρωση ότι ξεπέρασα το 80% της χρήσης μου;

Παρακαλώ περιμένετε