Ποιο είναι το βήμα χρέωσης των κλήσεων προς κινητά που περιλαμβάνονται στα πακέτα χρόνου ομιλίας;

Παρακαλώ περιμένετε