Μπορώ να κρατήσω τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό αλλάζοντας διεύθυνση;

Παρακαλώ περιμένετε