Μόλις έλαβα μήνυμα SMS ότι η τηλεφωνική μου γραμμή ενεργοποιήθηκε αλλά δεν μπορώ να δεχτώ κλήσεις.

Παρακαλώ περιμένετε