Μαζί με τη νέα αίτηση double-play θα πρέπει να αγοράσω υποχρεωτικά και εξοπλισμό Vodafone Home;

Παρακαλώ περιμένετε