Δεν λειτουργεί το τηλέφωνό μου κατά τη διακοπή ρεύματος

Παρακαλώ περιμένετε