Αν λαμβάνω έκπτωση στην υπηρεσία Vodafone Home double play ή Vodafone Home telephony, η έκπτωση θα ισχύει και για την υπηρεσία χρόνου ομιλίας προς κινητά;

Παρακαλώ περιμένετε