Αν δεν επιθυμώ να μεταφέρω το κινητό μου, μπορώ να το πάω σε άλλο πάροχο;

Παρακαλώ περιμένετε