Αν δεν επιθυμώ έκπτωση συσκευής θα μπορούσα να έχω κάποια έκπτωση στο πάγιο;

Παρακαλώ περιμένετε