Μπορώ να μεταβιβάσω τηλέφωνο ιδιώτη σε εταιρία ή το αντίστροφο;

Παρακαλώ περιμένετε