Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων σε ένα μήνυμα κειμένου SMS; Υποστηρίζονται οι ελληνικοί χαρακτήρες;

Παρακαλώ περιμένετε