Μπορώ να χρησιμοποιήσω την Vodafone Mobile Braodband σύνδεσή μου στο εξωτερικό με roaming;

Παρακαλώ περιμένετε