Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη εναλλακτική πρόσβαση στο internet (π.χ. ADSL ή WiFi) ακόμα κι αν έχω εγκαταστήσει την υπηρεσία Vodafone Mobile Broadband;

Παρακαλώ περιμένετε