Τί θα πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να στείλω ή να λάβω MMS;

Παρακαλώ περιμένετε