Τί θα πρέπει να κάνω αν δεν λαμβάνω μηνύματα γραπτής ειδοποίησης από τον τηλεφωνητή μου;

Παρακαλώ περιμένετε