Τί θα πρέπει να κάνω αν δεν λαμβάνω αναφορά παράδοσης;

Παρακαλώ περιμένετε