Τί θα πρέπει να κάνω αν δε μπορώ να στείλω ή να λάβω SMS;

Παρακαλώ περιμένετε