Τι θα πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να πραγματοποιήσω εξερχόμενες κλήσεις;

Παρακαλώ περιμένετε