Τί σημαίνει ελάχιστος χρόνος χρέωσης και τι ογκοχρέωση;

Παρακαλώ περιμένετε