Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω ένα Welcome Tone;

Παρακαλώ περιμένετε