Ένας οργανισμός μπορεί να στηρίξει περισσότερους από έναν υποψήφιους;

Παρακαλώ περιμένετε