Έχουμε μία κενή θέση εργασίας η οποία καλύπτεται από τις ικανότητες ενός υποψηφίου του προγράμματος Vodafone World of Difference, αλλά πρέπει να την κοινοποιήσουμε κατά τον συνήθη τρόπο. Μπορούμε να το κάνουμε;

Παρακαλώ περιμένετε