Συμβόλαιο

[{@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementDTO, dimensionName=product.postpaidPlansCategories, displayName=Είδος συμβολαίου, refinements=[{@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=2, disabled=false, displayName=null, filterType=unlimitedplans, label=Απεριόριστα data, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=Unlimited|1-&vf_postpaidPlanCategory=UnlimitedPlans}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=1, disabled=false, displayName=null, filterType=flex, label=Ευέλικτο, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=Unlimited|1-&vf_postpaidPlanCategory=Flex}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=0, disabled=true, displayName=null, filterType=red, label=GB για εσένα, selected=false, url=}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=0, disabled=true, displayName=null, filterType=family red, label=Οικογενειακά προγράμματα, selected=false, url=}]}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementDTO, dimensionName=product.includedMinutesRange, displayName=Χρόνος ομιλίας, refinements=[{@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=0, disabled=true, displayName=null, filterType=600-1000, label=από 600 - 1000 λεπτά, selected=false, url=}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=2, disabled=false, displayName=null, filterType=1000-, label=πάνω από 1000 λεπτά, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=Unlimited|1-&vf_includedMinsR=1000-}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=2, disabled=false, displayName=null, filterType=unlimited, label=Απεριόριστα, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=Unlimited|1-&vf_includedMinsR=Unlimited}]}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementDTO, dimensionName=product.dataRange, displayName=Δεδομένα, refinements=[{@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=0, disabled=false, displayName=null, filterType=1-, label=πάνω από 1GB, selected=true, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=Unlimited}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=0, disabled=false, displayName=null, filterType=unlimited, label=Απεριόριστα, selected=true, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=1-}]}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementDTO, dimensionName=product.priceWithDeviceRange, displayName=Τιμή, refinements=[{@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=1, disabled=false, displayName=null, filterType=25-50, label=25€ - 50€, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=Unlimited|1-&vf_priceRange=25-50}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=2, disabled=false, displayName=null, filterType=50-, label=πάνω από 50€, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������&vf_dataRange=Unlimited|1-&vf_priceRange=50-}]}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementDTO, dimensionName=product.iWant, displayName=Ενδιαφέρομαι για, refinements=[{@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=2, disabled=false, displayName=null, filterType=internet στο κινητό, label=Internet στο κινητό, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������|Internet στο κινητό&vf_dataRange=Unlimited|1-}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=2, disabled=false, displayName=null, filterType=ομιλία προς όλους, label=Ομιλία προς όλους, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������|Ομιλία προς όλους&vf_dataRange=Unlimited|1-}, {@class=gr.vodafone.rest.dto.RefinementItemDTO, count=1, disabled=false, displayName=null, filterType=να φτιάξω το vodafone flex μου, label=Να φτιάξω το Vodafone Flex μου, selected=false, url=vf_iwant=������������������������������������ ������������������������ ������������������������������|Να φτιάξω το Vodafone Flex μου&vf_dataRange=Unlimited|1-}]}]
Απεριόριστα data
Ευέλικτο
GB για εσένα
Οικογενειακά προγράμματα
Προσφορές Θέλω και συσκευή
Παρακαλώ περιμένετε