• Ελληνικά
  • Basket (0)
 

Winners 2015

 

World of Difference - Νικητές 2015

 

Στην πέμπτη διεξαγωγή του προγράμματος δεχθήκαμε 231 προτάσεις. Οι 10 επιτυχόντες του προγράμματος, οι οποίοι εργάζονται για έξι μήνες στον οργανισμό της επιλογής τους είναι οι:

 

Αρχόντω Αντωνάτου

H Αρχόντω Αντωνάτου εργάζεται στην Emfasis Foundation ως Συντονίστρια Σχεδιασμού & Εφαρμογής Δράσεων και εύρεσης πόρων. Η Αρχόντω είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταπτυχιακές σπουδές MSc International Development στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Στόχος της είναι ο συντονισμός των προγραμμάτων που υλοποιεί ο οργανισμός για τη στήριξη αστέγων, ανέργων και ουσιοεξαρτώμενων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας (σίτιση, ένδυση, είδη προσωπικής υγιεινής), καθώς και η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω της Κοινωνικής Εργασίας Δρόμου.

 

 

Σταυρούλα Γεωργαλή

Η Σταυρούλα Γεωργαλή εργάζεται στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα" ως Ψυχολόγος. Η Σταυρούλα είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Οργάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο «Γονικό πένθος: Διερεύνηση των αναγκών των γονιών για στήριξη μετά το θάνατο παιδιού από χρόνιο νόσημα». Στόχος της είναι η ψυχολογική στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους στη φάση της διάγνωσης της ασθένειας καθώς και η ενδονοσοκομειακή και εξονοσοκομειακή ψυχολογική στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας.

 

 

Παναγιώτα Γιαννοπούλου

Η Παναγιώτα Γιαννοπούλου εργάζεται στους Γιατρούς του Κόσμου στο Ανοιχτό Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης ως Κοινωνική Λειτουργός. Η Παναγιώτα είναι απόφοιτος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στόχος της είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων με το κοινωνικό ιστορικό των επωφελουμένων, η παροχή εξατομικευμένης αντιμετώπισης των αναγκών τους ,και στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεων κατʼ οίκον ʽʼΓειτονιές της Πόληςʼʼ η υποστήριξη περιστατικών ΑμεΑ, και ατόμων τρίτης ηλικίας.

 

 

Βιόλα Γκιόκα

Η Βιόλα Γκιόκα εργάζεται στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ως Συντονίστρια του Προγράμματος «ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ - Παιδιά σε κίνδυνο». Η Βιόλα είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του State University of New York, Empire States College στην Αθήνα. Στόχος της είναι η αύξηση του αριθμού των παιδιών και των οικογενειών που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα, η ανάπτυξη εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους καθώς και η εξεύρεση πόρων για τη στήριξή τους.

 

 

Σοφία Μαντά

Η Σοφία Μαντά εργάζεται στη MKO HumanAid ως Βοηθός Υπεύθυνου του προγράμματος «Ψυχολογική Υποστήριξη για Όλους». Η Σοφία είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών και τελειόφοιτος μεταπτυχιακού στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στόχος της είναι ο συντονισμός προγράμματος για την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε 500 άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης (άνεργα – κάτω από το όριο της φτώχιας) από 30 διαπιστευμένους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα καθώς και η ομαλή λειτουργία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του προγράμματος.

 

 

Κατερίνα Νάνου

Η Κατερίνα Νάνου εργάζεται στο Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ ως Ερευνήτρια και Συντονίστρια δράσεων προβολής της αναδοχής. Η Κατερίνα είναι απόφοιτος Κοινωνικών Επιστημών του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος MSc of Research in European Social Policy του University of Bath. Στόχος της είναι η διεξαγωγή και δημοσίευση έρευνας για τον πληθυσμό και την κατάσταση των παιδιών στα ιδρύματα της χώρας, η προβολή του σκοπού και των τύπων της αναδοχής καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης μέσω της υποστήριξης σεμιναρίων του οργανισμού και την προβολή στα ΜΜΕ με σκοπό την μετάβαση των παιδιών στην κοινότητα.

 

 

Κωνσταντίνα Μοναστηριώτη

Η Κωνσταντίνα Μοναστηριώτη εργάζεται στην Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ως Κοινωνική Λειτουργός. Η Κωνσταντίνα είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ Πατρών. Στόχος της είναι η υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και των προσωπικών δεξιοτήτων τους μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδρίων και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη νόσο μέσω αρθρογραφίας και επαφών με τους εκάστοτε δήμους με σκοπό τη συμμετοχή πασχόντων σε δημοτικές δράσεις.

 

 

Γλυκερία Πατσίκα

Η Γλυκερία Πατσίκα εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στον τομέα της Εμβιομηχανικής στο Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης στην ΕΛΕΠΑΠ. Η Γλυκερία είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού στην Κινησιολογία του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Σέρρες και Διδακτορικού στην Εμβιομηχανική του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Σέρρες, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος της είναι η ανάπτυξη καινοτόμου πρωτοκόλλου αξιολόγησης και διάγνωσης προβλημάτων σταθεροποίησης του κορμού σε βρέφη με υπόνοια εμφάνισης κινητικών δυσλειτουργιών. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη βιβλιογραφική έρευνα και εφαρμογή αυτής σε καινοτόμα όργανα μέτρησης με στόχο την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου αξιολόγησης και την πιλοτική της εφαρμογή σε βρέφη με κινητικές δυσκολίες.

 

 

Άννα-Μαρία Τόλα

Η Άννα-Μαρία Τόλα εργάζεται στην Κιβωτό του Κόσμου ως Κοινωνική Λειτουργός. Η Άννα-Μαρία είναι φοιτήτρια του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ Αθήνας. Στόχος της είναι η οργάνωση του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου της Κιβωτού για την εξυπηρέτηση ανασφάλιστων οικογενειών. Συγκεκριμένα θα λαμβάνει το κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό των επωφελούμενων που απευθύνονται στο κοινωνικό ιατρείο, καθώς και τον συντονισμό των εθελοντών ιατρών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες.

 

 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου

Ο Ευδόκιμος Φρέγκογλου εργάζεται στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως Υπεύθυνος Υλοποίησης Ψηφιακών Εφαρμογών. Ο Ευδόκιμος είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές Arts in 3D Design for Virtual Environments στο Glasgow Caledonia University στη Σκωτία. Στόχος του είναι η δημιουργία ψηφιακών απεικονίσεων 6 αρχαίων θεάτρων και η προώθησή τους με σκοπό την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού της χώρας.