Επίλεξε συσκευή

Σύγκρινε έως 4
κινητά τηλέφωναH προσφορά ισχύει από 8/1 έως 28/02/2018 και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Αφορά μόνο τα καταστήματα Vodafone.

 

Οι τιμές των κινητών στα προγράμματα συμβολαίου περιλαμβάνουν ΦΠΑ και προκύπτουν με νέα σύνδεση Vodafone 18μηνης διάρκειας.