• Ελληνικά
 • Basket (0)
 

Voice, SMS and Internet bundles

Vodafone Prepay offers bundles for voice, SMS and Mobile Internet so as you may communicate cheaper to all! 


 

Voice bundle for calls to all networks  
200 towards all national mobile and fixed networks for 30 days 5 €
Friend & Family
 
Unlimited voice towards 2 Vodafone subscribers of your choice                     
€0.01/minute

For activation and more information of the bundles or for information of your remaining balance you may call to 1252 free of charge.

 

Clarifications

 

Bundle of 200 minutes to all with 5€ with simple purchase and automatic activation
 • With the auto activation service every time you top up €10 or more, the voice bundle ‘’200 minutes towards all networks for 1 month’’ will be automatically activated with a €5 charge in your account. Registration is required for the existing subscriber of Vodafone Prepay having been activated before 11/06/2013.
 • The minimum call duration is 3 minutes and then the charge is per second
 • Bundle minutes may be consumed for talking or video calls towards all national mobile and fixed networks, while calls towards international destinations, services and while roaming are excluded
 • The bundle validity duration is 30 days since the activation
 • The 200 minutes activation with a top up of €10 or more will be automatically activated if there is adequate remaining amount in your account (equal or greater than €5). In case the remaining amount is inadequate, the 200 minutes will not been activated and a new top up of €10 or more will be required to automatically get it.
 • The auto activation service is available to all top up methods, except credit extension, Vodafone Sharing, Citibank Visa bonus, 1253 and 1254 services.
 • You may request registration/deregistration of the auto activation service or purchase the bundle by calling for free to 1252
 • You may be informed of your remaining balance by calling for free to 1252
 • In case there are remaining minutes of the bundle that have not been consumed after 30 days expiration they will be deleted
 • You will receive SMS notifications upon 80& and 100% of  bundle minutes consumption, as well as upon bundle expiration
 • The allowance for bundle activation is4 bundles per calendar month
 • In case of activation when remaining minutes exist from previous activation, all minutes are aggregated with new expiration date equal to 30 days since last activation
 • In case of remaining minutes towards Vodafone or fixed or national destinations, the 200 bundle minutes will be consumed with last priority
 • In case where the ‘’Friend & Family’’ service is activated, calls towards the 2 selected Vodafone numbers will not consume the bundle minutes.
 • The bundle is not compatible with the Bonus All and Bonus Vodafone plans. As well as with the bundles ‘’300 minutes towards Vodafone’’ and ‘’600 minutes towards Vodafone’’
 • The bundle is compatible with the ‘’Friends & Family’’ as well as with the ‘’300 sms towards Vodafone’’, ‘’60 sms towards all national networks’’, ‘’Surf & Email 60’’, ‘’Surf & Email 100’’ και ‘’Combo Internet 150 & SMS’’ bundles.

Automatic bundle of 300 minutes to all with 8€ and bundles of 3€.
 • With the auto activation service every time you top up €10 or more, the voice bundle ‘’300 minutes towards all networks for 1 month’’ will be automatically activated with an €8 charge in your account. Registration is required for the existing subscriber of Vodafone Prepay having been activated before 09/11/2015.
 • For all the new connections of Vodafone Prepay, as of 09/11/2015, the automatic service of the voice bundle of 300 minutes will be by default activated.
 • The bundles of 3€ offer:
  • 150 minutes towards all networks
  • 300 MB
  • 100 SMS towards all networks
 • The bundles of 3€ can be activated within 7 days from the date of activation of the automatic bundle of 300 minutes towards all networks.
 • The minimum call duration of voice bundles is 3 minutes and then the usage is calculated per second.
 • Bundle minutes can be consumed for talking or video calls towards all national mobile and fixed networks. Calls towards international destinations, services and while roaming are excluded.
 • The validity of the bundles is 30 days from the date of activation.
 • The bundle of 300 minutes upon a top up of €10 or more will be automatically activated if there is adequate remaining amount in your account (equal or greater than €8). In case the remaining amount is inadequate, the 300 minutes will not been activated and a new top up of €10 or more will be required to automatically get it.
 • The auto activation service is available to all top up methods, except credit extension, Vodafone Sharing, Citibank Visa bonus and 1254 services.
 • You may request registration/deregistration of the auto activation service by calling 1252 for free.
 • You may be informed of your remaining balance by calling 1252 for free.
 • In case there are remaining minutes, SMS or MBs of the bundle that have not been consumed upon expiration, they will be removed.
 • You will receive SMS notifications upon 80& and 100% of bundles’ consumption, as well as upon bundles’ expiration.
 • The allowance for bundle activation of automatic bundle of 300 minutes is 4 bundles per calendar month.
 • In case of activation when remaining minutes, SMS or MBs exist from previous activations, all remainings will be aggregated with a new expiry date 30 days from the last date of activation.
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated, calls towards the 2 selected Vodafone numbers will not consume the bundle minutes.
 • The bundle is compatible with the ‘’Friends & Family’’ service as well as with the ‘’300 sms towards Vodafone’’, ‘’60 sms towards all national networks’’, ‘’Surf & Email 60’’ και ‘’Surf & Email 100’’ bundles.
Extra automatic bundles of Vodafone Prepay

 

 • The commercially available automatic bundles are available to all new and existing subscribers registered to auto activation service of voice bundle “200 minutes to all national networks for  1 month” of Vodafone Prepay.
 • The extra auto activated bundles are:
  1. 150 minutes towards all national networks with  3€
  2. 300 ΜΒ with 3€
  3. 100 SMS towards all national networks with 3€
 • You can be registered to one or more extra automatic bundles.
 • Upon one top up, you cannot receive more than once the same extra automatic bundle.
 • The validity of extra automatic bundles is 30  days.
 • Upon your registration to any extra automatic bundle, in case there is sufficient balance in your account and there are remaining minutes from the automatic voice bundle that offers 200 minutes to all, with a 5€ cost, the bundle you would have chosen will be activated. In that case, the extra automatic bundle will get the expiration date of automatic voice bundle of 200 minutes.
 • The priority in auto activation service upon renewal is the following:
  1. The core bundle of 200 minutes towards all national networks in Greece with 5€
  2. 150 minutes towards all national networks with  3€
  3. 300 ΜΒ with 3€
  4. 100 SMS towards all national networks with 3€
 • You will receive the extra automatic bundles upon renewal of 10€ or more, in case there is sufficient balance in your account. In case of insufficient balance, the extra chosen automatic bundles will not be activated, and you will have to perform an extra top up of 10€ or more, in order to activate the automatic bundles.
 • For the voice bundle of 150 minutes, the minimum call duration is 3 minutes and then the charge is per second. Bundle minutes may be consumed for talking or video calls towards all national mobile and fixed networks, while calls towards international destinations, services and while roaming are excluded.
 • The allowance for each bundle activation is 4 bundles per calendar month. The auto activation service is available to all top up methods, except credit extension, Vodafone Sharing, Citibank Visa bonus, 1253 and 1254 services.
 • In case of extra automatic bundle activation when remaining minutes/SMS/MB exist from previous activation, all minutes/ SMS/MB are aggregated with new expiration date equal to 30 days since last activation.
 • You may request registration/deregistration of the auto activation service or purchase of the extra automatic bundles by calling to 1252 free of charge.
 • You will receive SMS notifications upon 80% and 100% of  bundle minutes/ SMS/ MB consumption, as well as upon bundle expiration.
 • You may be informed of your remaining balance by calling to 1252 free of charge.
 • In case of migration to another prepaid pack, any remaining minutes, SMS or MBs will be removed from your account.
 • The extra automatic bundles are not compatible with the Bonus All and Bonus Vodafone plans. As well as with the bundles ‘’300 minutes towards Vodafone’’ and ‘’600 minutes towards Vodafone’’
Non-commercially available bundles:
 • The non-commercially available voice bundle which offers 80 minutes towards all national mobile and fixed networks for €7, is available for activation to subscribers that have been registered to Bonus All plan until 16/5/2013
 • The voice bundles ‘’300 minutes towards Vodafone subscribers for €5’’ and ‘’600 minutes towards Vodafone subscribers for €7’’ are available for activation to subscribers registered in Bonus Vodafone plan and they are not compatible with the voice bundle ‘’200 minutes towards all nation mobile and fixed networks’’
 • Minimum call duration for the voice bundles is 3 minutes and then per second
 • Bundle validity duration is 30 days since activation and in case where the embedded usage will not be consumed before expiration date, is deleted
 • If there are remaining minutes towards all national networks from other activated bundles or bonus, priority of consumption is for minutes with the sorter expiration date
 • In case where the embedded usage is exceeded, charging will be based on the commercially available price catalogue
 • Bundles are not valid for while roaming and towards international destinations
 • Subscribers receive sms notifications upon 80% and 100% of bundle consumption as well as upon expiration
Friends & Family
 • This service is compatible with all Bonus All and Bonus Vodafone and the voice bundles
 • You may change the mobile phone numbers you have chosen for Friends & Family once a month
 • This extremely cheap charge is automatically applied from the moment you select your favourite numbers by making a free call to 1252
 • 23% VAT is included in the 0.01 € / min charge
 • The Vodafone numbers that will be selected may be contract or prepaid subscribers
 • When you make calls to destinations other than your chosen ones, you will be charged in accordance with the pricelist
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated in parallel with the voice bundle ‘’200 minutes towards all national mobile and fixed networks’’, the calls to the 2 selected Vodafone numbers will not consume the minutes of the bundle.
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated in parallel with the voice bundles ‘300 minutes towards all Vodafone subscribers’’ or 600 minutes towards all Vodafone subscribers’’,  the calls to the 2 selected Vodafone numbers will consume the minutes of the bundle with priority, and if the minutes will be consumed then the charge will be €0.01 per minute.
SMS bundle to all networks
60 SMS to all national networks for one month 3€

 

SMS bundle to all Vodafone subscribers  
300 SMS to all Vodafone for one month    
3€

For activation and more information of the bundles or for information of your remaining balance you may call to 1252 free of charge.

Clarifications
 • The bundle validity duration is 30 days since the activation date and in case you will not consume all the SMSs until the expiration date, they will be deleted
 • In case you have remaining SMSs from multiple bundles, priority of consumption will be given to the SMS with the shorter expiration date
 • In case you will exceed the bundle SMSs, the charging will follow the commercially available price catalogue
 • The bundles are not valid while roaming and towards international destinations
 • All bundles are compatible with each other
 • You will receive SMS notification upon 80% and 100% of bundle consumption, as well as upon bundle expiration

 

Internet bundles
Surf & Email 60
120 MB for one month
3€
Surf & Email 100 500 MB for one month
5€
Napster Free subscription for the music service Napster
and 250 MB for one month
5€

For activation and more information of the bundles or for information of your remaining balance you may call to 1252 free of charge.

Clarifications
 • Η διάρκεια των πακέτου είναι 30 ημέρες από την ενεργοποίηση και, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε όλα τα MB πριν την ημερομηνία λήξης, δεν θα μεταφέρονται και θα χάνονται.
 • Αν έχετε στο υπόλοιπό σας ΜΒ από πολλαπλά πακέτα ή bonus, προτεραιότητα στην κατανάλωση θα δίνεται στα με τη συντομότερη ημερομηνία λήξης.
 • Σε περίπτωση που ξεπεράσετε τα ΜΒ των πακέτων η χρέωση των επιπλέον ΜΒ γίνεται βάσει του ισχύοντα τιμοκαταλόγου.
 • Τα πακέτα δεν ισχύουν όταν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας
 • Όλα τα πακέτα για Internet από το κινητό είναι συμβατά μεταξύ τους
 • Θα λαμβάνετε ενημερωτικό sms στο 80% και 100% της κατανάλωσης των ΜΒ, καθώς και κατά την λήξη του πακέτου