• Ελληνικά
 • Basket (0)
 

Voice, SMS and Internet bundles

Vodafone Prepay offers bundles for voice, SMS and Mobile Internet so as you may communicate cheaper to all! 


 

Voice bundle for calls to all networks  
200' towards all networks & 300MB for 30 days 8€
350' towards all networks for 30 days 8€
200 towards all networks for 30 days 5 €

 

Clarifications 

Automatic bundle of 200 minutes to all with 5€
 • With the auto activation service every time you top up €10 or more, the bundle of ‘’200 minutes to all for 1 month’’ will be automatically activated with a €5 charge from theaccount.
 • For the Subscribers of Vodafone Prepay who wish to register to the automatic bundle of 200 minutes to all, a registration is required through 1252, by pressing 3, or through My Account or through My Vodafone App.
 • The minimum call duration of voice bundle is 3 minutes and then the usage is calculated per second.
 • Bundle minutes can be consumed for calls or video calls towards all national mobile and fixed networks. Calls towards international destinations, services and while roaming are excluded.
 • The validity of the bundles is 30 days from the date of activation.
 • The bundle of 200 minutes to all upon a top up of €10 or more will be automatically activated if there is adequate remaining amount in the account (equal or greater than €5). In case the remaining amount is inadequate, the 200 minutes to all will not been activated and a new top up of €10 or more will be required.
 • The auto activation service is available to all top up methods, except credit extension, Vodafone Sharing, Citibank Visa bonus and 1253 services.
 • Registration/deregistration of the auto activation service can be requested by calling 1252 and by pressing 3.
 • In case there are remaining minutes, SMS or MBs of the bundle that have not been consumed upon expiration, they will be removed.
 • SMS notifications will be sent upon 80% & and 100% of bundles’ consumption, as well as upon bundles’ expiration.
 • In case of activation when remaining minutes, SMS or MBs exist from previous activations, all remainings will be aggregated with a new expiry date 30 days from the last date of activation.
 • The bundle is compatible with the ‘’Friends & Family’’ service.
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated, with a charge of €0,01 per minute, calls towards the 2 selected Vodafone numbers will not consume the bundle minutes.
Automatic bundle of 200 minutes to all and 300MB with 8€
 • With the auto activation service every time you top up €10 or more, the bundle of ‘’200 minutes to all and 300MB for 1 month’’ will be automatically activated with an €8 charge from your account.
 • As of 26/04/2016, all new connections  of Vodafone Prepay, will be by default registered to the auto activation service of the bundle of 200 minutes and 300 MB.
 • Alternatively, subscribers who are registered to the automatic bundle of 200 minutes and 300MB and do not hold a smartphone or do not wish to receive voice minutes and MBs, they can register to the voice bundle of 350 minutes to all with 8€, by calling to 1252 and by pressing 3-1.
 • For the existing subscribers of Vodafone Prepay that have been activated since26/04/2016 a registration is required through 1252, by pressing 3, or through My Account or through My Vodafone App.
 • The minimum call duration of voice bundle is 3 minutes and then the usage is calculated per second.
 • Bundle minutes can be consumed for calls or video calls towards all national mobile and fixed networks. Calls towards international destinations, services and while roaming are excluded.
 • The validity of the bundles is 30 days from the date of activation.
 • The bundle of 200 minutes and 300 MB upon a top up of €10 or more will be automatically activated if there is adequate remaining amount in the account (equal or greater than €8). In case the remaining amount is inadequate, the 200 minutes and 300MB will not been activated and a new top up of €10 or more will be required.
 • The auto activation service is available to all top up methods, except from the credit extension, Vodafone Sharing, Citibank Visa bonus and 1253 services.
 • Registration/deregistration of the auto activation service can be requested by calling 1252 and by pressing 3.
 • In case there are remaining minutes or MBs of the bundle that have not been consumed upon expiration, they will be removed.
 • SMS notifications will be sent upon 80% & and 100% of bundles’ consumption, as well as upon bundles’ expiration.
 • In case of activation when remaining minutes or MBs exist from previous activations, all remainings will be aggregated with a new expiry date 30 days from the last date of activation.
 • The bundle is compatible with the ‘’Friends & Family’’ service.
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated, with a charge of €0,01 per minute, calls towards the 2 selected Vodafone numbers will not consume the bundle minutes.
Automatic bundle of 350 minutes to all with 8€
 • With the auto activation service every time you top up €10 or more, the bundle of ‘’350 minutes to all for 1 month’’ will be automatically activated with an €8 charge from your account.
 • For the Subscribers of Vodafone Prepay who wish to register to the automatic bundle of 350 minutes to all, a registration is required through 1252, by pressing 3-1, or through My Account or through My Vodafone App.
 • The minimum call duration of voice bundle is 3 minutes and then the usage is calculated per second.
 • Bundle minutes can be consumed for calls or video calls towards all national mobile and fixed networks. Calls towards international destinations, services and while roaming are excluded.
 • The validity of the bundles is 30 days from the date of activation.
 • The bundle of 350 minutes to all upon a top up of €10 or more will be automatically activated if there is adequate remaining amount in the account (equal or greater than €8). In case the remaining amount is inadequate, the 350 minutes to all will not been activated and a new top up of €10 or more will be required.
 • The auto activation service is available to all top up methods, except credit extension, Vodafone Sharing, Citibank Visa bonus and 1253 services.
 • Registration/deregistration of the auto activation service can be requested by calling 1252 and by pressing 3-1.
 • In case there are remaining minutes, SMS or MBs of the bundle that have not been consumed upon expiration, they will be removed.
 • SMS notifications will be sent upon 80% & and 100% of bundles’ consumption, as well as upon bundles’ expiration.
 • In case of activation when remaining minutes, SMS or MBs exist from previous activations, all remainings will be aggregated with a new expiry date 30 days from the last date of activation.
 • The bundle is compatible with the ‘’Friends & Family’’ service.
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated, with a charge of €0,01 per minute, calls towards the 2 selected Vodafone numbers will not consume the bundle minutes.

 

Voice bundle for calls to all networks  
200 towards all networks for 30 days 5 €

 

Friend & Family
 
Unlimited voice towards 2 Vodafone subscribers of your choice                     
€0.01/minute

For activation and more information of the bundles or for information of your remaining balance you may call to 1252 free of charge.

 

 

Clarifications

Bundle of 200 minutes to all with 5€
 • The bundle of 200 minutes to all costs 5€ and is valid for 30 days from the date of activation.
 • The minimum call duration of voice bundle is 3 minutes and then the usage is calculated per second.
 • The bundle can be activated through 1252, by pressing 3, or through My Account or through My Vodafone App.
 • Bundle minutes can be consumed for calls or video calls towards all national mobile and fixed networks. Calls towards international destinations, services and while roaming are excluded.
 • In case there are remaining minutes, SMS or MBs of the bundle that have not been consumed upon expiration, they will be removed.
 • SMS notifications will be sent upon 80% & and 100% of bundles’ consumption, as well as upon bundles’ expiration.
 • In case of activation when remaining minutes, SMS or MBs exist from previous activations, all remainings will be aggregated with a new expiry date 30 days from the last date of activation. 
Friends & Family
 • This service is compatible with all Bonus All and Bonus Vodafone and the voice bundles
 • You may change the mobile phone numbers you have chosen for Friends & Family once a month
 • This extremely cheap charge is automatically applied from the moment you select your favourite numbers by making a free call to 1252
 • 23% VAT is included in the 0.01 € / min charge
 • The Vodafone numbers that will be selected may be contract or prepaid subscribers
 • When you make calls to destinations other than your chosen ones, you will be charged in accordance with the pricelist
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated in parallel with the voice bundle ‘’200 minutes towards all national mobile and fixed networks’’, the calls to the 2 selected Vodafone numbers will not consume the minutes of the bundle.
 • In case where the ‘’Friends & Family’’ service is activated in parallel with the voice bundles ‘300 minutes towards all Vodafone subscribers’’ or 600 minutes towards all Vodafone subscribers’’,  the calls to the 2 selected Vodafone numbers will consume the minutes of the bundle with priority, and if the minutes will be consumed then the charge will be €0.01 per minute.
Non-commercially available bundles:
 • The non-commercially available voice bundle which offers 80 minutes towards all national mobile and fixed networks for €7, is available for activation to subscribers that have been registered to Bonus All plan until 16/5/2013
 • The voice bundles ‘’300 minutes towards Vodafone subscribers for €5’’ and ‘’600 minutes towards Vodafone subscribers for €7’’ are available for activation to subscribers registered in Bonus Vodafone plan and they are not compatible with the voice bundle ‘’200 minutes towards all nation mobile and fixed networks’’
 • Minimum call duration for the voice bundles is 3 minutes and then per second
 • Bundle validity duration is 30 days since activation and in case where the embedded usage will not be consumed before expiration date, is deleted
 • If there are remaining minutes towards all national networks from other activated bundles or bonus, priority of consumption is for minutes with the sorter expiration date
 • In case where the embedded usage is exceeded, charging will be based on the commercially available price catalogue
 • Bundles are not valid for while roaming and towards international destinations
 • Subscribers receive sms notifications upon 80% and 100% of bundle consumption as well as upon expiration

 

SMS bundle to all networks
60 SMS to all national networks for one month 3€

 

SMS bundle to all Vodafone subscribers  
300 SMS to all Vodafone for one month    
3€

For activation and more information of the bundles or for information of your remaining balance you may call to 1252 free of charge.

 

Clarifications

 • The bundle validity duration is 30 days since the activation date and in case you will not consume all the SMSs until the expiration date, they will be deleted
 • In case you have remaining SMSs from multiple bundles, priority of consumption will be given to the SMS with the shorter expiration date
 • In case you will exceed the bundle SMSs, the charging will follow the commercially available price catalogue
 • The bundles are not valid while roaming and towards international destinations
 • All bundles are compatible with each other
 • You will receive SMS notification upon 80% and 100% of bundle consumption, as well as upon bundle expiration

 

Internet bundles
Surf & Email 60
120 MB for one month
3€
Surf & Email 100 500 MB for one month
5€
Napster Free subscription for the music service Napster
and 250 MB for one month
5€

For activation and more information of the bundles or for information of your remaining balance you may call to 1252 free of charge.

 

 

Clarifications

 • Η διάρκεια των πακέτου είναι 30 ημέρες από την ενεργοποίηση και, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε όλα τα MB πριν την ημερομηνία λήξης, δεν θα μεταφέρονται και θα χάνονται.
 • Αν έχετε στο υπόλοιπό σας ΜΒ από πολλαπλά πακέτα ή bonus, προτεραιότητα στην κατανάλωση θα δίνεται στα με τη συντομότερη ημερομηνία λήξης.
 • Σε περίπτωση που ξεπεράσετε τα ΜΒ των πακέτων η χρέωση των επιπλέον ΜΒ γίνεται βάσει του ισχύοντα τιμοκαταλόγου.
 • Τα πακέτα δεν ισχύουν όταν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας
 • Όλα τα πακέτα για Internet από το κινητό είναι συμβατά μεταξύ τους
 • Θα λαμβάνετε ενημερωτικό sms στο 80% και 100% της κατανάλωσης των ΜΒ, καθώς και κατά την λήξη του πακέτου

 

200’ to 22 international destinations with 7€ !

 

With the new international bundle you can talk with everyone even if they are abroad!

You have 200' towards 22 selected countries* and Greece for 30 days, with 7€!

Activate it by sending 22 to 1252 free of charge.

 

* The bundle can be used for voice calls to mobile and fixed networks to the following countries Το πακέτο ισχύει για κλήσεις σε σταθερά και κινητά των παρακάτω προορισμών: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Spain, Sweden, Norway, UK, Australia, Canada, USA & Greece. 

 

Terms & Conditions

 • There is minimum call duration of 3 minutes, after which usage is charged per second.
 • The bundle’s duration is 30 days upon activation and any remaining minutes that are not consumed within the validity period will not be carried forward and will be lost.
 • If you have lots to say and exceed your 200 minutes, charges are calculated based on the current pricelist.
 • The available talk minutes can be consumed to all mobileand fixed networks of each country.
 • The included time offered by the TALK Abroad bundle excludes calls to numbers with the following prefixes:
  • Bulgaria: 0035948,0035987,0035988,0035989,00359989
  • France:+336042,+336043,+336060,+336061,+336062,+336063,+336410,
   +336411,+336412,+336413,+336414,+336415,+3364162,+3364163,+3364165, +336444,+336445,+336446,+3364950,+3364956,+3364957,+3364958,+3364959, +33651,+33652,+336535,+336536,+336537,+336538,+336539,+33656,+33657,+33695
  • Germany: +49150,+49156,+491570,+491575
  • Italy: +393,+39310,+39313,+39319,+393510,+393511,+393512
  • Lithuania:+3706,+37066301,+37066302,+37066303,+37066304,+37066305,+37066306, +37066307,+37066308,+37066309,+37066310,+37066401,+37066402,+37066403,
   +37066404,+37066405,+37066406,+37066407,+37066408,+37066409,+37066410,
   +37066412,+37066413,+37066414,+37066415,+37066416,+37066417,+37066418,
   +37066419,+37066420,+37066421,+37066423,+37066424,+37066425,+37066426,
   +37066427,+37066428,+37066429,+37066430,+37066431,+37066432,+37066434,
   +37066435,0+37066436,+37066437,+37066438,+37066439,+37066440,+37066441,
   +37066442,+37066443,+37066456,+37066457,+37066458,+37066459,+37066460,
   +37066461,+37066462,+37066463,+37066464,+37066465,+37066467,+37066468,
   +37066469,+37066470,+37066471,+37066472,+37066473,+37066474,+37066475,
   +37066476,+370701,+370702,+370703,+370704,+370705,+370707,+370708,+370709,
   +37071,+37072,+37073,+37074,+37075,+37076,+37077,+37078,+37079,+3708,+3709
  • Netherlands:+31660,+31670,+31671,+31672,+31673,+31674,+31675,+316760,+31677, +31678,+31679,+3184,+3185,+3187,+31900,+31906,+31909
  • Polland:+48221138,+48221180,+482219888,+482219889,+48333335,+48700000,+48700001
  • Romania:+40118,+40118932,+40312499,+4033751,+4033851,+4033951,+4034951,+409, +40900000,+40900010,+40903000,+40906000,+40906010,+40971
  • Spain:+34510,+34511,+345120,+345121,+345122,+345123,+345124,+345125,+345126, +34512700,+34512702,+34512703,+34512704,+34512705,+34512706,+34512707,+34512708, +34512709,+3451271,+3451272,+3451273,+3451274,+3451275,+3451276,003451277,
   +3451278,+3451279,+345128,+345129,+34513,+34514,+34515,+34516,+34517,+3451820,
   +34518441,+34518442,+34518443,+34519,+3470,+34902
  • UK:+447404, +447405, +4474173, +4474174, +4474175, +447424, +447438, +447440, +447466, +4475890, +44872, +4470
  • USA,Canada:001242,001246,001264,001268,001284,001340,001345,001441,001473,001649, 001664,001670,001671,001684,001685,001758,001767,001784,001787,001808,001809,001829, 001849,001868,001869,001876,001907,001939
 • The bundle cannot be used when you are abroad.

All prices include 23% V.A.T.