• English
  • Καλάθι (0)
 

Προστασία συσκευής

Handset insurance

 

Είναι ωραίο να έχεις το κινητό σου προστατευμένο!

Με τα Vodafone RED μπορείς γιατί υπάρχει πάντα κάτι καλό!

 

Η υπηρεσία Προστασία Συσκευής προσφέρεται αποκλειστικά στους συνδρομητές Vodafone RED και είναι εντελώς δωρεάν!
Έτσι σε περίπτωση τυχαίας καταστροφής ή βλάβης από υγρό, η συσκευή θα επισκευαστεί χωρίς κόστος από τη Vodafone, έως και 2 φορές εντός της διάρκειας του συμβολαίου.
Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Vodafone RED 1 και RED 2 καλύπτουν περιπτώσεις τυχαίας καταστροφής και το πρόγραμμα Vodafone RED 3 καλύπτει περιπτώσεις τυχαίας καταστροφής και επιπλέον βλάβες από υγρό.

 

Συσκευές που καλύπτονται

Η υπηρεσία καλύπτει όλα τα κινητά & tablets που έχουν αποκτηθεί από ένα κατάστημα Vodafone ή από εξουσιοδοτημένο εμπορικό συνεργάτη. Εξαιρούνται οι συσκευές Χiaomi.

 

Προϋποθέσεις κάλυψης

Όσοι συνδρομητές, Ιδιώτες και Επαγγελματίες, πραγματοποιήσουν νέα σύνδεση ή ανανέωση συμβολαίου σε ένα πρόγραμμα RED με επιδότηση συσκευής, θα έχουν την υπηρεσία Προστασία Συσκευής εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
Εξαιρούνται συνδρομητές που θα επιλέξουν Έκπτωση αντί επιδότηση συσκευής

Αίτημα για δωρεάν επισκευή γίνεται δεκτό, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 30 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της συσκευής.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς της συσκεaυής και η δήλωση της βλάβης να πραγματοποιείται εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της βλάβης

 

 

Αναλυτικοί όροι & προϋποθέσεις
Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
H Ασφαλιστική, υπό την προϋπόθεση ότι Εσείς διατηρείτε ενεργό ένα Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής της Vodafone και καταβάλλετε στην Vodafone τις σχετικές χρεώσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε αυτό, δεσμεύεται είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει, με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και λειτουργίες (που μπορεί να έχουν τη μορφή παράδοσης σε εσάς ανακαινισμένης συσκευής), τον Εξοπλισμό σας, σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός σας υποστεί βλάβη ως συνέπεια ατυχήματος κατά τον χειρισμό του από Εσάς κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και υπό της κατωτέρω αναφερόμενες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και ορισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις Επιλέξιμων Προγραμμάτων Κινητής, το Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης καλύπτει και την περίπτωση βλάβης του Εξοπλισμού σας λόγω εισροής νερού ή άλλου υγρού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική της Vodafone.
Η Ασφαλιστική υποχρεούται να ικανοποιήσει μέχρι δύο (2) αξιώσεις για επισκευή ή αντικατάσταση κατά την διάρκεια μιας Περιόδου Ασφάλισης. Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά μόνο Εξοπλισμό που έχει καταχωρηθεί (δηλωθεί) μέσω της Vodafone ή των εξουσιοδοτημένων εμπορικών συνεργατών αυτής και περιέχει κάρτα SIM που αντιστοιχεί σε σύνδεση που αντιστοιχεί σε ένα Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής.

Πού και πότε
Ο Εξοπλισμός σας καλύπτεται από το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης όσο βρίσκεται εντός Ελλάδας. Σε περίπτωση που η βλάβη συμβεί εκτός Ελλάδας, δεν καλύπτεται.

Ορισμοί
1. Με τη λέξη «Εξοπλισμός» νοείται η συσκευή κινητής τηλεφωνίας (κινητό τηλέφωνο) ή η συσκευή δεδομένων (tablet), ή USB modem που περιγράφεται στην αίτηση εγγραφής σας σε ένα Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής. Ο Εξοπλισμός αυτός πρέπει να έχει τύχει επιδότησης συσκευής από την Vodafone και να περιέχει μια κάρτα SIM που παρέχεται από τη Vodafone και που αντιστοιχεί σε σύνδεση που υπάγεται σε Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής. Ο όρος Εξοπλισμός δεν περιέχει οποιοδήποτε αξεσουάρ που συνδέεται με τον Εξοπλισμό, το οποίο (αξεσουάρ) έχετε προμηθευτεί ή αγοράσει επιπρόσθετα του Εξοπλισμού. Η έννοια του Εξοπλισμού δεν περιλαμβάνει τα υλικά εγκατάστασης σε οχήματα ή τα υλικά σταθερής εγκατάστασης, το λογισμικό ή περιεχόμενο που έχετε λάβει από το ίντερνετ.
2. «Εσείς» σημαίνει τους Συνδρομητές (Εσάς) και κάθε άτομο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από Εσάς να χρησιμοποιήσει τον Εξοπλισμό Σας.
3. Στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, ο «Ασφαλιστής» σας είναι η Ασφαλιστική εταιρεία Chubb, της οποίας κύρια απασχόληση είναι οι γενικές ασφαλίσεις. Η Ασφαλιστική εταιρεία Chubb είναι μια ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας. Έχει διορίσει τη Vodafone Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ως Διαχειριστή για τις ανάγκες του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης. Οποιαδήποτε αξίωση στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης θα την διαχειρίζεται η Vodafone.
4. «Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής» νοείται ένα από τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας ή/και δεδομένων που προσφέρει η Vodafone και για τα οποία ισχύει το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική της Vodafone.
5. Ως «Ανεπιτήρητος» νοείται ο Εξοπλισμός που βρίσκεται σε δημόσιο χώρο και στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας, είτε είναι τοποθετημένος μέσα σε τσάντα, είτε όχι, και δεν βρισκόσασταν εκεί για να εμποδίσετε την βλάβη του.
6. Ως «Περίοδος Ασφάλισης» νοείται η περίοδος που ξεκινάει 30 ημέρες μετά την αγορά με επιδότηση του Εξοπλισμού που έχει λάβει ο Συνδρομητής από την Vodafone και συνεχίζεται για όσο βρίσκεται εν ισχύ το Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής της Vodafone στο οποίο ο Συνδρομητής είναι εγγεγραμμένος με μέγιστο τα δύο έτη.

Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται (εξαιρέσεις)
Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης δεν καλύπτει και η Ασφαλιστική δεν φέρει ευθύνη:
1. Για περισσότερες από δύο (2) αξιώσεις κατά την διάρκεια μιας Περιόδου Ασφάλισης
2. Για αξίωση επισκευής ή αντικατάστασης Εξοπλισμού αν ο εξοπλισμός σας δεν περιέχει κάρτα SIM που αντιστοιχεί σε σύνδεση που υπάγεται σε Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής κατά το χρόνο του ατυχήματος ή του γεγονότος που προκάλεσε την βλάβη του Εξοπλισμού.
3. Για οποιαδήποτε βλάβη στον Εξοπλισμό σας συμβεί εκτός της Ελληνικής επικράτειας.
4. Για:
•    Βλάβη σε μπαταρίες, φορτιστές ή παρόμοια είδη που προμηθευτήκατε μαζί με τον Εξοπλισμό, εκτός αν κάποιο απ’ αυτά καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του ίδιου γεγονότος.
•    Βλάβη στον Εξοπλισμό που έχει μείνει ανεπιτήρητος ή που δεν ήταν κάτω από τον άμεσο έλεγχό Σας κατά την στιγμή που επήλθε η βλάβη.
•    Βλάβη που προκλήθηκε από καιρικά φαινόμενα, ζώα, ή κακόβουλη πράξη από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του χρήστη.
•    Βλάβη σε Εξοπλισμό που έχει χαθεί κατά λάθος, ή τον έχετε αφήσει σε ένα μέρος από όπου δε μπορείτε να τον πάρετε πίσω.
•    Βλάβη σε Εξοπλισμό που έχει κλαπεί με οποιονδήποτε τρόπο ή βλάβη ως αποτέλεσμα απόπειρας κλοπής
•    Βλάβη του Εξοπλισμού Σας που οφείλεται σε εσωτερικό σφάλμα ή βλάβη, ή βλάβη του δικτύου της Vodafone.
•    Βλάβη που Εσείς δεν την αναφέρατε στην Vodafone μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου λάβατε γνώση αυτής.
•    Αίτημα από άτομο κάτω των 16 ετών ή βλάβη που προκλήθηκε από όταν ο Εξοπλισμός ήταν στην κυριότητα ατόμου κάτω των 16 ετών
•    Βλάβη σε Εξοπλισμό από Εσάς ή κάποιον τρίτο που επήλθε μετά από προσπάθεια για επιδιόρθωση ή επέμβαση χωρίς άδεια
•    Βλάβη σε Εξοπλισμό που προκλήθηκε από ιδρώτα ή υδρατμούς
•    Βλάβη σε Εξοπλισμό που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας
•    Βλάβη σε Εξοπλισμό που προκλήθηκε από ή κατά τη διάρκεια χειρισμού οποιασδήποτε μηχανής ή οχήματος, συμπεριλαμβανομένων μοτοσυκλετών ή άλλων μέσων μεταφοράς
•    Βλάβη που προκλήθηκε από εισροή νερού ή άλλου υγρού, εφόσον το Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι δεν καλύπτει την συγκεκριμένη ζημία βάσει της Βεβαίωσης Ασφάλισης.
5. Για το κόστος:
•    Βλάβης του Εξοπλισμού που είναι ασήμαντη και/ ή αφορά την εξωτερική εμφάνιση, και δεν έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική αστοχία του Εξοπλισμού να λειτουργήσει.
•    Οποιωνδήποτε δαπανών ή τελών για τα οποία ο κατασκευαστής, προμηθευτής ή διανομέας είναι υπεύθυνοι σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές υποχρεώσεις τους πχ. η καταστροφή του Εξοπλισμού ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος.
6. Για βλάβη που προκλήθηκε λόγω φθοράς από την συνήθη χρήση, παλαίωση της μπαταρίας, απομείωση της αξίας, έντομα, παράσιτα, μύκητες, ατμοσφαιρικές ή κλιματικές συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών υγρασίας), από κάθε αιτία που δρα σταδιακά ή οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, διόρθωσης, αλλαγής ή αποκατάστασης.
7. Για απώλεια χρήσης ή κόστος επανασύνδεσης ή οποιαδήποτε τέλη εγγραφής, ή έξοδα που ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας χρήσης του Εξοπλισμού, ή για οποιαδήποτε απώλεια εκτός των εξόδων επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του Εξοπλισμού εκτός αν αναφέρονται κάπου αλλού στους παρόντες όρους.
8. Για οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή αμέλειά Σας (ή από οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιούσε τον Εξοπλισμό με την άδεια Σας). Η αμέλεια θα περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στο:
•    να αφήνετε τον Εξοπλισμό σε μια περιοχή όπου μπορεί να τον πατήσει κανείς ή να σκοντάψει σε αυτόν
•    να αφήνετε τον Εξοπλισμό ανεπιτήρητο σε δημόσιο μέρος, να αφήνετε τον Εξοπλισμό στην οροφή ή σε οποιοδήποτε εξωτερικό μέρος ενός οχήματος.
9. Για βλάβη άμεσα ή έμμεσα προκληθείσα από:
•    Πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή ή σφετερισμό εθνικής εξουσίας, ή δημόσιες διαδηλώσεις ή ταραχές
•    Ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από τη ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά απόβλητα από την καύση των πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργά τοξικά εκρηκτικά ή από άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε εκρηκτικού πυρηνικού συγκροτήματος ή πυρηνικών στοιχείων αυτού.
•    Κύματα πίεσης που προκλήθηκαν από αεροσκάφος ή από άλλες εναέριες μηχανές που ταξιδεύουν με ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες.
•    Τρομοκρατία, ανεξάρτητα αν υπήρξε και οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συνέβαλε στην βλάβη. Στα πλαίσια αυτής της εξαίρεσης, τρομοκρατία νοείται οποιαδήποτε πράξη περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) τη χρήση δύναμης ή βίας ή την απειλή, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα ατόμων, είτε δρουν από μόνα τους είτε για λογαριασμό άλλων ή σε σχέση με οποιοδήποτε οργανισμό ή κυβέρνηση, που αποσκοπεί σε πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης να επηρεαστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση ή να δημιουργηθεί φόβος στο κοινό ή σε τμήμα του.
10. Για βλάβη άμεσα ή έμμεσα προκληθείσα:
•    Από την αποτυχία του Εξοπλισμού σας να αναγνωρίσει σωστά τα στοιχεία που απεικονίζουν μια ημερομηνία, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά ή καθόλου.
•    Από κάποιον ιό. Για το σκοπό αυτής της εξαίρεσης, ο ‘ιός’ περιλαμβάνει trojan horses, worms, logic bombs ή οποιοδήποτε πρόγραμμα ή λογισμικό εμποδίζει το λειτουργικό σύστημα ή το λογισμικό του Εξοπλισμού σας να δουλέψει σωστά ή δεν του επιτρέπει να δουλεύει καθόλου.

Όροι αποκατάστασης της βλάβης
1. Αποζημίωση
Η Ασφαλιστική μπορεί να επιλέξει να προβεί είτε στην επιδιόρθωση είτε στην αντικατάσταση του Εξοπλισμού σας (που μπορεί να έχουν τη μορφή παράδοσης σε εσάς ανακαινισμένης συσκευής), με την προϋπόθεση πάντα ότι η συνολική της ευθύνη δεν θα υπερβεί το κόστος παροχής σε εσάς εξοπλισμού με όσο το δυνατόν ισοδύναμες, κατά την κρίση της Ασφαλιστικής, προδιαγραφές με τον Εξοπλισμό που υπέστη την βλάβη.
2. Εύλογες προφυλάξεις
Πρέπει να λαμβάνετε όλες τις εύλογες προφυλάξεις σε σχέση με τον Εξοπλισμό σας και πρέπει να τον διατηρείτε σε καλή κατάσταση .
3. Απόκρυψη αλήθειας
3.1 Αν οποιαδήποτε αξίωση αποκατάστασης της βλάβης αποδειχθεί ψευδής (απατηλή), το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης δεν θα εφαρμοστεί και όλες οι αξιώσεις Σας θα απορριφθούν.
3.2 Αν δώσετε παραπλανητικές πληροφορίες όταν προβάλετε μια αξίωση αποκατάστασης, η αξίωση θα απορριφθεί και το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης δεν θα εφαρμοστεί σε Εσάς χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης και θα ευθύνεστε για την πληρωμή της αξίας αποκατάστασης που ενδεχομένως θα έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Μπορεί να ληφθούν επίσης αστικά και ποινικά μέτρα εναντίον σας.
3.3 Αν ο Εξοπλισμός σας αντικατασταθεί από την Ασφαλιστική, θα πρέπει να επιστρέψετε στην Ασφαλιστική κάθε κατεστραμμένο εξοπλισμό. Η Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει κάθε κόστος αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης του Εξοπλισμού αν Εσείς δεν πράξετε το ανωτέρω.
4. Ασκώντας μια αξίωση
Μόλις λάβετε γνώση κάποιου περιστατικού, το οποίο χρειάζεται να αναφέρετε, στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, Εσείς πρέπει να:
4.1 Ειδοποιήσετε την Vodafone όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο οκτώ (8) ημέρες μετά την ανακάλυψη της βλάβης.
4.2 Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ευθύνης της Ασφαλιστικής, ότι όταν συμβαίνει οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη του Εξοπλισμού σας και οδηγεί σε μια αξίωση αποκατάστασης της βλάβης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, ο Εξοπλισμός θα πρέπει να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί από την Ασφαλιστική ή από ένα εξουσιοδοτημένο από την Ασφαλιστική συνεργάτη αυτής. Αν δεν συμμορφωθείτε προς αυτήν την απαίτηση, κάθε ευθύνη που θα έπρεπε να έχει η Ασφαλιστική στα πλαίσια και υπό τους όρους του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, αποσβήνεται.
5. Τόπος κατοικίας
Πρέπει να είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδος κατά την έναρξη της Περιόδου Ασφάλισης και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής.
6. Ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής του Εξοπλισμού σας
Αν αλλάξετε τον Εξοπλισμό σας, πρέπει να ειδοποιήσετε τη Vodafone και να λάβετε άδεια από την Ασφαλιστική προκειμένου ο νέος Εξοπλισμός να συνδέεται εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Η Ασφαλιστική δεν φέρει ευθύνη για το κόστος επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε Εξοπλισμού δεν έχει τύχει επιδότησης από την Vodafone και δεν περιέχει μια κάρτα SIM που παρέχεται από τη Vodafone και που αντιστοιχεί σε σύνδεση που υπάγεται σε Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής. Σε περίπτωση αλλαγής εξοπλισμού το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης είναι σε ισχύ μόνον εφ’ όσον ο νέος Εξοπλισμός έχει αγοραστεί από την Vodafone ή από έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.