Καρτοκινητό Vodafone

 • Τιμοκατάλογοι

Καρτοκινητό Vodafone

Χρεώσεις συνδιαλέξεων Καρτοκινητού VodafoneΧρέωση
Πακέτο σύνδεσης καρτοκινητού Vodafone 5€
Κάρτες συνδιαλέξεων*
5€, 10€, 15€, 20€, 30€

 

Τέλη συνδιαλέξεων εθνικών κλήσεων Χρέωση
Τέλη συνδιαλέξεων εθνικών κλήσεων εντός Eλλάδας ** 0,0124 € / δευτ.

 

Τέλη συνδιαλέξεων διεθνών κλήσεων Χρέωση (€/ λεπτό)
Ευρώπη (κλήσεις & βιντεοκλήσεις) 1,44 €
Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (κλήσεις & βιντεοκλήσεις) 1,57 €
Ασία (κλήσεις & βιντεοκλήσεις) 2,23 €
Αφρική (κλήσεις & βιντεοκλήσεις) 2,88 €
Νήσοι Ειρηνικού Ωκεανού (κλήσεις & βιντεοκλήσεις) 3,93 €

 

Χρεώσεις SMS / MMS / Video - κλήσεων Χρέωση
Αποστολή SMS (προς ελληνικά δίκτυα) 0,25 € / SMS
Αποστολή SMS (προς διεθνή δίκτυα) 0,30 € / SMS
Αποστολή MMS (προς ελληνικά δίκτυα) 0,48 € / MMS
Αποστολή MMS (προς διεθνή δίκτυα) 0,72 € / ΜMS
Video κλήση (προς ελληνικά δίκτυα) ίση με την αντίστοιχη 0,010833 € / δευτ. χρέωση ομιλίας

 

Mobile VoIP

Η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες φωνής μέσω πακέτων δεδομένων (mobile VoIP) ανεξαρτήτως εξοπλισμού πρόσβασης (συσκευή κινητής τηλεφωνίας ή κάρτα δεδομένων υπολογιστή), εφαρμογής VoIP client και παρόχου τέτοιων υπηρεσιών δεν είναι εφικτή

 

Λοιπές υπηρεσίεςΧρέωση
Αναγνώριση κλήσης Δωρεάν
Ακρόαση μηνυμάτων προσωπικού τηλεφωνητή ** 0,40 € / κλήση
Αναλυτική κατάσταση κλήσεων Δωρεάν
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Vodafone (13830) 0,24 € / κλήση με εφαρμογή χρέωσης το 61ο δευτερόλεπτο
Πληροφορίες καταλόγου (11833) και δυνατότητα ολοκλήρωσης κλήσης 0,98 € / λεπτό.
Αντικατάσταση κάρτας SIM 5 €
Αλλαγή σε Καρτοκινητό Vodafone από άλλο πακέτο καρτοκινητής Vodafone με κλήση στο 1266 Δωρεάν

*Ο αρχικός χρόνος ομιλίας, που περιέχεται στην κάρτα SIM, θα πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε χρονικά διάστημα 365 ημερών διαφορετικά, χάνεται το δικαίωμα χρήσης.

 

Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης κλήσεων και βιντεο-κλήσεων προς εθνικούς προορισμούς είναι τo 1 λεπτό. Άνω του ενός λεπτού, η χρέωση γίνεται ανά λεπτό. Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης κλήσεων και βιντεο-κλήσεων προς διεθνείς προορισμούς είναι το 1 λεπτό και μετά η χρέωση γίνεται ανά λεπτό.

 

 

Σε όλες τις αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

 

Όροι χρήσης της αξίας συνδιαλέξεων Vodafone από ανανέωση χρόνου ομιλίας

 

 1. Η αξία συνδιαλέξεων έχει συγκεκριμένη διάρκεια λήξης και οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται όποτε το επιθυμούν καλώντας δωρεάν στο 1252. Συγκεκριμένα:
  • Για τους συνδρομητές που έχουν πραγματοποιήσει ανανέωση πριν την 01/09/2015 και δεν έχει παρέλθει το εξάμηνο, εφόσον  ανανεώσουν την αξία συνδιαλέξεων μετά την ανωτέρω ημερομηνία,  τότε η διάρκεια ισχύος του συνολικού υπολοίπου θα διαμορφώνεται με βάση τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης μεταξύ της προγενέστερης και της νέας ανανέωσης.
  • Για τους συνδρομητές που έχουν πραγματοποιήσει ανανέωση πριν την 01/09/2015 και έχει παρέλθει το εξάμηνο, η διάρκεια ισχύος του υπολοίπου τους θα είναι 90 ημέρες.
  • Για όλες τις νέες συνδέσεις που πραγματοποιούν ανανέωση από την 01/09/2015, η διάρκεια ισχύος του υπολοίπου τους θα είναι 90 ημέρες.
 2. Η ανανέωση χρόνου ομιλίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μην λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, δεν περιλαμβάνει μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone.
 3. Σε περίπτωση που λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, θα χαθεί και τυχόν υπολειπομένη αξία συνδιαλέξεων από μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone.
 4. Ανανέωση χρόνου ομιλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και αν δεν έχει καταναλωθεί η αξία της προηγούμενης ανανέωσης ή εάν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή. Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο της προηγούμενης ανανέωσης, θετικό ή αρνητικό (π.χ από χρήση υπηρεσίας επέκτασης υπολοίπου ), προστίθεται στην αξία της νέας.
 5. Ο συνδρομητής μπορεί να στείλει γραπτά μηνύματα, εφόσον η υπολειπομένη αξία συνδιαλέξεων, ξεπερνάει τα 9 λεπτά του € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ).
 6. Στις κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και φόρος κινητής τηλεφωνίας. 
 7. Ανεξάρτητα απο τον τρόπο ανανέωσης χρόνου, θα αφαιρείται απο το ποσό το 12% από τον φόρο του Ελληνικού Δημοσίου που εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2009.
 8. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια λήξης της κάρτας SIM είναι ίδια και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί, η διάρκεια είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Μετά το πέρας των 12 μηνών, αν δεν πραγματοποιηθεί μία νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας για τις επόμενες 30 ημέρες, τότε η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή από το δίκτυο. H διάρκεια ισχύος της κάρτας SIM και δεν μεταφέρεται αθροιστικά σε άλλη κάρτα συνδιαλέξεων.