Ευέλικτα Επαγγελματικά προγράμματα

 • Τιμοκατάλογοι

Ευέλικτα Επαγγελματικά Προγράμματα

Προγράμματα χρήσης

Βασικό

Ευέλικτο 90

Ευέλικτο 180

Ευέλικτο 300Ευέλικτο 420
Μηνιαίο πάγιο* 15,15 € 29,10 € 40,30 € 57,09 € 75,91 €
Ενσωματωμένος χρόνος ομιλίας προς όλους - έως 90' έως 180' έως 300' έως 420'
SMS για εθνικούς προορισμούς - ή 241 SMS ή 483 SMS ή 806 SMS ή 1.128 SMS
Διεθνείς κλήσεις Ζώνη 1 & 2 - ή 59' ή 118' ή 197' ή 276'

session 30 ημερών

- έως 1 έως 2 έως 3 έως 5
Χρόνος ομιλίας για ενδοεταρικές κλήσεις προς κινητά & σταθερά απεριόριστος 60' / μήνα 60' / μήνα 60' / μήνα 60' / μήνα

Internet 3GB


22,17 € 22,17 € 22,17 € 22,17 € 22,17 €
Εθνικές κλήσεις - Χρεώσεις μετά το τέλος της ενσωματωμένης αξίας του προγράμματος χρήσης 0,363 € / λεπτό  0,50 € / λεπτό 0,50 € / λεπτό 0,50 € / λεπτό 0,50 € / λεπτό
Χρεώσεις SMS μετά το τέλος της ενσωματωμένης αξίας 0,150 € / SMS 0,186 € / SMS 0,186 € / SMS 0,186 € / SMS 0,186 € / SMS
SMS προς ξένα δίκτυα Ισχύει για όλα τα Επαγγελματικά προγράμματα 0,220 € / SMS
Χρήση Internet Vodafone Internet Όλη - Μέρα: Internet 85ΜΒ στο κινητό σου με 1,85€ ανά ημέρα χρήσης

* Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το αντίστοιχο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Τα προγράμματα Βασικό, Ευέλικτο 90, 180 & 300 συμπεριλαμβάνουν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12%,  τα προγράμματα Ευέλικτο 420, 540 & 720 συμπεριλαμβάνουν τέλος κινητής 15%, το Ευέλικτο 960 τέλος κινητής 18% και το Ευέλικτο 1500 τέλος κινητής 20%.  Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.

 


Προγράμματα χρήσης

Ευέλικτο
540

Ευέλικτο
720

Ευέλικτο
960

Eυέλικτο
1500

Μηνιαίο πάγιο* 93,15€ 115,01€ 148,68€ 238,30€
Ενσωματωμένος χρόνος ομιλίας προς όλους έως 540' έως 720' έως 960' έως 1.500'
SMS για εθνικούς προορισμούς ή 1.451 SMS ή 1.935 SMS ή 2.580 SMS ή 4.032 SMS
Διεθνείς κλήσεις Ζώνη 1 & 2 ή 355' ή 474' ή 632' ή 988'

session 30 ημερών

έως 6 έως 8 έως 11 έως 18
Χρόνος ομιλίας για ενδοεταρικές κλήσεις 60' / μήνα 60' / μήνα 60' / μήνα απεριόριστος
Internet 3GB 22,17 €  22,17 €
22,17 €
δωρεάν
Εθνικές κλήσεις - Χρεώσεις μετά το τέλος της ενσωματωμένης αξίας του προγράμματος χρήσης 0,50 € / λεπτό
Χρεώσεις SMS μετά το τέλος της ενσωματωμένης αξίας 0,186 € / SMS 0,186 € / SMS 0,186 € / SMS 0,186 € / SMS
SMS προς ξένα δίκτυα Ισχύει για όλα τα Επαγγελματικά προγράμματα 0,220 € / SMS
Χρήση Internet Vodafone Internet Όλη - Μέρα - Internet 85ΜB 
στο κινητό σου με 1,85€ ανά ημέρα χρήσης 
3GB

* Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το αντίστοιχο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Τα προγράμματα Βασικό, Ευέλικτο 90, 180 & 300 συμπεριλαμβάνουν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12%,  τα προγράμματα Ευέλικτο 420, 540 & 720 συμπεριλαμβάνουν τέλος κινητής 15%, το Ευέλικτο 960 τέλος κινητής 18% και το Ευέλικτο 1500 τέλος κινητής 20%.  Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.

 


Διεθνείς κλήσεις**

Ζώνη Χρέωση
Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,690 € / λεπτό
Ζώνη 2 (Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) 0,759 € / λεπτό
Ζώνη 3 (Ασία) 1,386 € / λεπτό
Ζώνη 4 (Αφρική) 2,123 € / λεπτό
Ζώνη 5 (Νήσοι Ειρηνικού Ωκεανού) 3,069 € / λεπτό


 

Επιπρόσθετα πακέτα ομιλίας για διεθνείς κλήσεις**

Vodafone 200 προς ΕΕ 12,10 € 200' 1 μήνας

Τα λεπτά ομιλίας αναφέρονται σε αυτούς τους προορισμούς: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ην. Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας, Ιρλανδία, Ισπανία,
Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

 

Επιλογή Vodafone και σταθερά**

Για επιλεγμένα επαγγελματικά προγράμματα

Επιπλέον μηνιαίο πάγιο 12,51 €
Κλήσεις προς κινητά Vodafone
1.000 λεπτά/μήνα
Κλήσεις προς σταθερά 2.000 λεπτά/μήνα

 Η επιλογή Vodafone & Σταθερά δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις επιλογές Σταθερά & Απεριόριστα Ενδοεταιρικά. Η επιλογή αυτή συνδυάζεται με τα Ευέλικτα επαγγελματικά 300, 420, 540, 720, 960 ενώ προσφέρεται δωρεάν με το Ευέλικτο Επαγγελματικό 1500.

 

 

Επιλογή απεριόριστης ενδοεταιρικής επικοινωνίας**

Για όλα τα ευέλικτα επαγγελματικά προγράμματα

Επιπλέον μηνιαίο πάγιο 12,40 €
Χρόνος ομιλίας για ενδοεταιρικές κλήσεις προς κινητά & σταθερά απεριόριστος χρόνος ομιλίας

Η επιλογή αυτή προσφέρεται δωρεάν με τα προγράμματα Βασικό Επαγγελματικό και Ευέλικτο Επαγγελματικό 1500.

 

Επιλογή σταθερά**

Για όλα τα ευέλικτα επαγγελματικά προγράμματα και το βασικό επαγγελματικό

Επιπλέον μηνιαίο πάγιο 6,55 €
Κλήσεις προς σταθερά
2.000 λεπτά/μήνα

 Ισχύει χρέωση ανά λεπτό για τις κλήσεις προς σταθερά όταν είναι ενεργοποιημένη η παραπάνω επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνδυάζεται με το πρόγραμμα Ευέλικτο Επαγγελματικό 1500

 

 

Προσωπικός τηλεφωνητής**

Χρεώσεις για όλα τα επαγγελματικά προγράμματα

Ακρόαση μηνυμάτων (κλήση στο 121 που γίνεται από την Ελλάδα) 0,50 € / κλήση


MMS**

Χρέωση προς εθνικούς προορισμούς 0,590 €/MMS
Χρέωση προς διεθνείς προορισμούς
0,719 €/MMS

 

 

Κλήσεις μέσω Inmarsat**

Για όλα τα επαγγελματικά προγράμματα

Ομάδα Α (Inmarsat B, M, Mini-M, SNAC BGAN Voice) 3,2885 €/λεπτό
Ομάδα Β (Inmarsat A, Aero)
3,7497 €/λεπτό
Ομάδα Γ (SNAC BGAN HSD) 6,2496 €/λεπτό

 

Τιμοκατάλογος Τελών Κινητής Τηλεφωνίας Vodafone**

Τέλος Μεταβίβασης γραμμής

5,04 €

Τέλος Επανασύνδεσης μετά από Μερική Φραγή λόγω ληξιπρόθεσμου ανεξόφλητου υπολοίπου

10,08 €

Τέλος Επανασύνδεσης μετά από Ολική Φραγή λόγω ληξιπρόθεσμου ανεξόφλητου υπολοίπου

15,12 €

Τέλος Μετατροπής από συμβόλαιο σε καρτοκινητό

20,06 €

Τέλος Οριστικής Αποσύνδεσης από το δίκτυο της Vodafone

20,06 €

Τέλος Διαχείρισης Εταιρικών Γραμμών

2,48 €

Τέλος Επανασύνδεσης Αποσυνδεδεμένου Αριθμού (εντός εξαμήνου από την αποσύνδεση)

9,07 €

Χρέωση παγίου κατά την προσωρινή διακοπή μετά την παρέλευση μιας τιμολογιακής περιόδου από τη Μερική Φραγή

50% του βασικού παγίου

 

Τρόποι Επικοινωνίας με την Εξυπηρέτηση Πελατών

1399 - Eξυπηρέτηση εταιρικών πελατών Vodafone με κλήση από κινητό Vodafone

χωρίς χρέωση

800 11 127 127 – Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών από σταθερό τηλέφωνο

χωρίς χρέωση

13840 - Yπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Vodafone υπηρεσιών με κλήση από κινητό Vodafone

χωρίς χρέωση

1283 - Γενικές πληροφορίες Vodafone, προηχογραφημένες με κλήση από κινητό Vodafone

χωρίς χρέωση

13830 - Εξυπηρέτηση πελατών συμβολαίου, Καρτοπρογράμματος, Kαρτοκινητού Vodafone, Vodafone CU & Vodafone International**

0,242 €/κλήση και εφαρμόζεται από το 61ο δευτ.

 

**Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%).

 

Διευκρινίσεις

 1. Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το αντίστοιχο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 2. Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Vodafone ισχύουν για ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, εταιρίες ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΔΕΚΟ, δημόσιους οργανισμούς και ομίλους εταιριών.
 3. Η κατανάλωση των λεπτών ομιλίας (ή/και βίντεο-κλήσεων), των SMS και των συνεδριών ΚαρτοInternet, που περιέχονται στο πάγιο των προγραμμάτων ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του συνδρομητή.
 4. Σε όλα τα προγράμματα My Business η χρέωση των εθνικών κλήσεων & βίντεο-κλήσεων γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 60 δευτερόλεπτα, η χρέωση των διεθνών κλήσεων γίνεται ανά 60 δευτερόλεπτα και η χρέωση του Internet στην Ελλάδα γίνεται ανά ΚΒ (εντός και εκτός της ενσωματωμένης στο μηνιαίο πάγιο χρήσης)
 5. Κλήσεις οι οποίες αρχίζουν στην κλίμακα των λεπτών ομιλίας και ολοκληρώνονται μετά την εξάντλησή τους χρεώνονται μόνο για το χρόνο ομιλίας που δεν περιλαμβάνεται στην ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος συμβολαίου.
 6. Tα γραπτά μηνύματα (SMS) που περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων, αφορούν αποστολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντός Ελλάδος προς εθνικά δίκτυα και για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 7. Για τα Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαίου η ενσωματωμένη χρήση (σε λεπτά ομιλίας, διεθνή λεπτά ομιλίας, SMS & συνεδρίες ΚαρτοInternet) που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο δε μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.
 8. Η ενσωματωμένη χρήση (σε λεπτά ομιλίας, διεθνή λεπτά ομιλίας, SMS & συνεδρίες ΚαρτοInternet) που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο, αντιστοιχεί στη μέγιστη χρήση που προσφέρεται, χωρίς επιπλέον χρέωση στο συνδρομητή αν αυτός την καταναλώσει αποκλειστικά με έναν από τους παραπάνω τρόπους. Η παράλληλη χρήση λεπτών ομιλίας, διεθνών λεπτών ομιλίας , αριθμού γραπτών μηνυμάτων, συνεδριών ΚαρτοInternet στα Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαίου Vodafone μειώνει αναλόγως τον μέγιστο αριθμό λεπτών ομιλίας, διεθνών λεπτών ομιλίας , γραπτών μηνυμάτων και συνεδριών ΚαρτοInternet που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο συνδρομητής έτσι ώστε η μέγιστη αξία χρήσης που είναι ενσωματωμένη στο εκάστοτε πάγιο να μην ξεπερνά τα αντίστοιχα ποσά του πίνακα.
 9. Συνδρομητές στο Επαγγελματικό λαμβάνουν 3GB για χρήση internet από το κινητό τους, δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν παράλληλα άλλο πρόγραμμα δεδομένων που παρέχει όγκο. Τα 3GB κατά τη νέα σύνδεση, ενεργοποιούνται χωρίς πάγιο τέλος την επόμενη ημέρα με τον κωδικό Mobile Internet Ελεύθερα. Μετά την κατανάλωση των 3GB ενεργοποιείται αυτόματα επιπρόσθετο πακέτο 5,04€/200ΜΒ.
 10. Η υπηρεσία ΚαρτοInternet αφορά αποκλειστικά μετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου 3G+/3G/GPRS της Vodafone και δεν είναι δυνατή η αποστολή και λήψη SMS, η μετάδοση φωνής (και μέσω internet πρωτοκόλλου) καθώς και η περιαγωγή (roaming) σε δίκτυα του εξωτερικού.
 11. Κάθε συνεδρία ΚαρτοInternet λήγει μετά την πάροδο του χρόνου πρόσβασης ή εφόσον έχετε ξεπεράσει την Πολιτική Ορθής Χρήσης. Κατά την έναρξη της συνεδρίας στο Internet, εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή σας το οποίο σας ενημερώνει για τον υπολειπόμενο χρόνο και όγκο που έχετε μέχρι τη λήξη του Χρόνου Πρόσβασης. Η πληροφορία αυτή ανανεώνεται ανά 1 λεπτό. Δεν είναι δυνατή η διακοπή, μεταφορά ή αναβολή του χρόνου πρόσβασης εφόσον έχει ξεκινήσει η συνεδρία της επιλογής σας.
 12. Σε όλα τα Επαγγελματικά Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας μπορεί να εφαρμοστεί Χρέωση Διαχείρισης Εταιρικών Γραμμών έως δύο ευρώ (2€) προ ΦΠΑ ανά σύνδεση, εφ’ όσον το ποσό του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ & Τέλους Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας) της κάθε σύνδεσης είναι μικρότερο των δύο ευρώ (2€). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εφαρμόζεται επιπλέον αυτόματη χρέωση του λογαριασμού με το αναγκαίο για την συμπλήρωση των 2€ (προ ΦΠΑ & Τελών Κινητής Τηλεφωνίας) ποσό.
 13. Πολιτική ορθής χρήσης για τις συνεδρίες ΚαρτοInternet, 30 λεπτών: 500ΜΒ, μιας ημέρας: 1GB, 3 & 15 ημερών: 2GB & 30 ημερών: 5 GB
 14. Για πληροφορίες αναφορικά με πακέτα και χρεώσεις περιαγωγής, επισκεφτείτε το vodafone.gr/roaming
 15. Τα απεριόριστα λεπτά προς ενδοεταιρικές κλήσεις αφορούν κινητά και σταθερά Vodafone Business Connect & Vodafone Office Double Play.
 16. Η Vodafone δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος.